Opfyldelsesinteresse

Opfyldelsesinteresse, også kendt som erstatningsinteresse eller kontraktmæssig interesse, refererer til den interesse eller økonomiske fordel, som en part søger at opnå ved opfyldelse af en kontrakt eller ved opfyldelse af en forpligtelse. Det er en retlig målestok for erstatning i tilfælde af kontraktbrud eller manglende opfyldelse af en kontrakt.

Formål

Formålet med opfyldelsesinteressen er at sætte den berørte part i den økonomiske position, som vedkommende ville have haft, hvis den anden part havde opfyldt deres forpligtelser. Det indebærer normalt at give erstatning for de tab og skader, der direkte og forudsigeligt er opstået som følge af kontraktbruddet.

Erstatning

Erstatningen i forbindelse med opfyldelsesinteressen kan omfatte tabte fortjenester, ekstraomkostninger, direkte tab og andre tab eller udgifter, der er en naturlig og forudsigelig konsekvens af kontraktbruddet. Formålet er at bringe den berørte part i den position, som om kontrakten var blevet opfyldt korrekt.

Opfyldelsesinteresse kontra andre erstatningstyper

Det er vigtigt at bemærke, at opfyldelsesinteressen adskiller sig fra andre typer erstatning, såsom formuetab eller strafmæssig erstatning. Opfyldelsesinteressen sigter mod at kompensere for tab, der stammer direkte fra kontraktbruddet og er relateret til den økonomiske fordel, som parterne har til hensigt at opnå ved kontrakten.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.