Formuetab

Udtrykket referer til det økonomiske tab, en person eller en virksomhed lider som følge af en bestemt handling eller en begivenhed. Formuetab kan opstå på forskellige måder, f.eks. som følge af tyveri, bedrageri, ulykker, naturkatastrofer eller dårlige investeringer.

Retlige sager og erstatningskrav

I retlige sager anvendes formuetab ofte i forbindelse med erstatningskrav, hvor en person eller en virksomhed søger at få kompensation for de økonomiske tab, de har lidt som følge af en anden persons handlinger. Formuetab kan påvirke den samlede erstatning, en person eller virksomhed kan kræve.

Eksempel: En person er blevet udsat for en formueforbrydelse, herunder bedrageri. Offeret kan kræve erstatning for det økonomiske tab, vedkommende har lidt som følge af forbrydelsen.

Relaterede ord

Formueforbrydelse

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.