Formueforbrydelser

Formueforbrydelser, også benævnt som berigelsesforbrydelser er fællesbetegnelser for en række ulovlige handlinger eller forbrydelser, der siger mod at skaffe sig økonomisk gevinst på bekostning af andre. Begge terner anvendes til at beskrive forskellige typer af kriminalitet.

Hvad er formueforbrydelser?

Formueforbrydelser er kriminelle handlinger rettet mod at frarøve offeret en del af sin formue. Forbryderens handlinger har til formål at skaffe sig selv økonomisk fordel. Formueforbrydelser involverer forskellige typer af kriminalitet, såsom;

  • Tyveri
  • Bedrageri
  • Skattesvig
  • Hæleri
  • Svindel og andre handlinger, der involverer misbrug af en persons formue.