Momsopgørelse

En momsopgørelse er en beregning af den moms, der skal betales eller tilbagebetales til Skattestyrelsen baseret på virksomhedens salg og køb af varer eller tjenesteydelser. I denne guide vil vi gennemgå, hvordan du laver en korrekt momsopgørelse og holder styr på dine momsindbetalinger.

Hvad er en momsopgørelse?

En momsopgørelse er en opgørelse af en virksomheds momsregnskab. Momsregnskabet viser, hvor meget moms du afregner til SKAT, baseret på købsmoms (indgående moms) og salgsmoms (udgående moms). Momsopgørelsen udgør en central del af momsregnskabet og angiver, hvor meget moms virksomheden skal indberette og betale til SKAT.

Hvem skal opgøre moms?

Alle momsregistrerede virksomheder skal opgøre moms. Momsregistrering gælder for virksomheder, der omsætter for mere end 50.000 kr. i en periode på 12 måneder. Hvis din virksomheds omsætning er under 50.000 kr. i samme periode, har du mulighed for at vælge at blive momsregistreret frivilligt.

Hvordan laver du en momsopgørelse?

For at lave en momsopgørelse skal du først og fremmest have styr på din virksomheds salg og køb af varer eller tjenesteydelser. Du skal opgøre den indgående moms, som du har betalt på dine køb, og den udgående moms, som du har opkrævet på dine salg.

Forskellen mellem den indgående og udgående moms er den moms, du skylder eller har til gode hos skattemyndighederne.

Eksempel på momsopgørelse:

Momsopgørelse

Indgående moms (købsmoms)

Beløb fra fakturaer og indkøb: 10.000 kr.

Beløb fra fakturaer og indkøb: 5.000 kr.

Beløb fra fakturaer og indkøb: 8.000 kr.

Beløb fra fakturaer og indkøb: 7.000 kr.

 

Total indgående moms: 30.000 kr.

Udgående moms (Salgsmoms)

 Beløb fra salgsfakturaer og salg: 15.000 kr.

Beløb fra salgsfakturaer og salg: 25.000 kr.

Beløb fra salgsfakturaer og salg: 20.000 kr.

Beløb fra salgsfakturaer og salg: 18.000 kr.

 

Total udgående moms: 78.000 kr.

Momsopgørelse resultat

Forskel (Udgående moms – Indgående moms): 48.000 kr.

Virksomheden skal betale 48.000 kr. i moms til Skattestyrelsen, da udgående moms er større end indgående moms i dette tilfælde.

Fejl i momsopgørelsen - Hvad så?

Det er ikke ualmindeligt at begå fejl i en momsopgørelse på et eller andet tidspunkt. Det er dog vigtigt at forstå, at SKAT kræver eventuelle fejl rettet. Hvornår og hvordan du gør dette, afhænger af forskellige faktorer:

Hvis du har glemt eller overset en faktura i din momsopgørelse, kan du:

  • Før tidsfristen for momsindberetning, indsende en ny indberetning med de korrekte tal for at rette fejlen.
  • Efter tidsfristen for momsindberetning, rette din tidligere indsendte indberetning og indtaste de nødvendige rettelser.

SKAT kræver, at eventuelle ændringer i momsangivelserne foretages senest 3 år efter udløbet af momsfristen for den pågældende periode. Du kan nemt foretage efterangivelse af moms på Skattestyrelsens hjemmeside via TastSelv Erhverv. Denne selvbetjeningsløsning erstatter den tidligere praksis med at bruge en blanket til efterangivelse.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.