Massekrav

Massekrav refererer til de krav eller forpligtelser, der opstår i forbindelse med et konkursbo eller en insolvent virksomhed. Det er krav, der prioriteres højere end almindelige krav fra kreditorer og er designet til at sikre, at de vigtigste omkostninger ved håndtering af konkursboet bliver dækket først.

Hvilke udgifter og forpligtelser omfatter massekrav?

Massekrav kan omfatte forskellige udgifter og forpligtelser, der opstår under konkursprocessen. Nogle eksempler på massekrav kan være:

  • Lønninger og lønrelaterede omkostninger – Dette inkluderer ubetalte lønninger, feriepenge, pension og andre arbejdsrelaterede omkostninger for medarbejdere, der er beskæftiget i konkursboet.
  • Skatter og afgifter – Eventuelle ubetalte skatter og afgifter, der skyldes af konkursboet, kan anses som massekrav.
  • Administrationsomkostninger – Omkostninger i forbindelse med håndtering af konkursboet, såsom advokathonorarer, revisoromkostninger, omkostninger til retten eller konkursbehandlere, kan også betragtes som massekrav.
  • Omkostninger ved likvidation af aktiver – Hvis aktiver skal sælges for at generere midler til at dække gælden, kan omkostningerne ved denne likvidationsproces være en del af massekravene.

Massekrav har normalt prioritet over andre kreditorers krav og skal først opfyldes, før midlerne kan fordeles til de almindelige kreditorer. Dette skyldes behovet for at sikre en effektiv og retfærdig afvikling af konkursboet samt at beskytte de parter, der er involveret i konkursen, herunder ansatte og det offentlige.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.