Massegældsbreve

Massegældsbreve refererer til en type gældsforpligtelse, der udstedes af en virksomhed eller organisation og sælges til flere investorer som et enkelt instrument. Det er en form for samlet gældsinstrument, hvor flere kreditorer deltager i at finansiere den pågældende virksomhed.

Formål

Når en virksomhed udsteder massegældsbreve, kan det være for at opnå større likviditet ved at tiltrække investorer, der er villige til at investere i virksomheden ved at købe disse gældsinstrumenter. Massegældsbreve er normalt langfristede forpligtelser med fastsatte rentesatser og forfaldsdatoer.

Fordele

Denne form for gældsinstrument giver virksomheden mulighed for at opnå finansiering uden at skulle forhandle individuelle lån eller gældsbreve med hver enkelt investor. Det gør det mere praktisk og effektivt for virksomheden at håndtere sin gæld og betalinger.

Risiko

Massegældsbreve kan være attraktive for investorer, da de normalt har en højere rente sammenlignet med statsobligationer eller andre mere sikre investeringer. På grund af deres karakter som samlede gældsinstrumenter indebærer de dog også en højere grad af risiko sammenlignet med individuelle gældsinstrumenter.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.