Markedspriser

Markedspriser er de priser, som forbrugerne støder på, når de handler i butikker eller andre steder, hvor de køber varer og tjenesteydelser. Disse priser er påvirket af virksomhedernes indkøbsomkostninger og afgifter samt markedets udbud og efterspørgsel på en given vare eller tjeneste.

Markedspriser kan variere over tid og sted og påvirkes af forskellige faktorer, herunder konkurrence, forbrugerpræferencer, omkostninger ved produktion og skift i udbud og efterspørgsel.

Hvad er markedspriser?

I praksis er markedspriserne det, der bestemmer, hvor meget en vare eller tjenesteydelse koster, når købere og sælgere mødes på markedet. Når en virksomheds skal fastsætte en pris for en vare eller tjenesteydelse, kan de tage udgangspunkt i enten:

En ene metode udelukker ikke den anden, hvilket betyder, at en virksomhed sagtens kan fastsætte en markedspris ved brug af alle tre metoder.

Omkostningsbaseret prisfastsættelse

Omkostningsbaseret prisfastsættelse er en metode, hvor virksomheden tager udgangspunkt i kostprisen på en vare eller tjeneste. Kostprisen repræsenterer den samlede pris, som en virksomhed betaler for at producere eller købe en vare. Når omkostningerne er beregnet, tilføjer virksomheden den ønskede fortjeneste til varen, og fastsættelser derved markedsprisen.

Eksempel: En trøje koster 60 kr. at producere. Dette omfatter udgifter til materialer, arbejdskraft, transport og andre produktionsposter. Virksomheden ønsker at opnå en fortjeneste på 40 kr. pr. trøje. Derfor fastsætter de markedsprisen til (60 kr. + 40 kr.) = 100 kr.

Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse

Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse indebærer, at virksomheder fastsætter prisen på en vare i overensstemmelse med udbud og efterspørgsel. Disse priser angiver afspejler forbrugernes vilje til at betale for en vare, baseret på deres opfattelse af varens værdi og tilgængelighed på markedet.

Virksomheder bruger produktets priselasticitet (prisfølsomheden) til at vurdere, hvordan prisen påvirker efterspørgslen og dermed bestemme den optimale markedspris. Priselasticiteten beregnes med følgende formel:

Eksempel: En virksomhed, der sælger en smartphone til en pris på 4.000 kr., overvejer at hæve prisen med 10 % til 4.400 kr. Antallet af solgte enheder i dette tilfælde vil falde med 5 % (antal solgte enheder falder fra 1.000 til 950 smartphones).

For at beregne priselasticiteten laver de følgende regnskab:

  1. Procentvis ændring i mængden = ((950 – 1000) / 1000) x 100 = -5 %
  2. Procentvis ændring i prisen = ((4400 – 4000) / 4000) x 100 = 10 %
  3. priselasticitet = (-5 %) / (10 %) = -0,5 (negativt tal)

En negativ priselasticitet indikerer, at produktet er inelastisk. Det betyder, at ændringer i prisen kun har en begrænset indvirkning på efterspørgslen. Kunderne er stadig villige til at købe produktet, selvom prisen stiger. Altså kan virksomheden fortsat øge indtægterne ved at hæve prisen.

Konkurrencebaseret prisfastsættelse

Konkurrencebaseret prisfastsættelse er en metode, hvor virksomheder fokuserer på deres konkurrenter for at fastsætte prisen på en vare eller tjenesteydelse. En ulempe ved denne metode er, at den kan føre til priskrig mellem virksomheder på et givent marked.

Eksempel: Supermarked X udarbejder en prisanalyse og bemærker, at flere konkurrerende supermarkeder i omegnen sælger en liter mælk til billigere priser.

  • Supermarked A sælger en liter mælk til 14,75 kr.
  • Supermarked B sælger en liter mælk til 13,50 kr.
  • Supermarked C sælger en liter mælk til 12,75 kr.

Supermarked X beslutter at prissætte en liter mælk til 12,50 kr. Dette beløb er på én gang den mest konkurrencedygtige pris og ligger tæt op ad konkurrenternes priser.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.