Lovgivende magt

Lovgivende magt betegner den magt, der er tildelt til den lovgivende myndighed i et politisk system. Denne magt består i at vedtage og ændre love, der regulerer samfundet og dets borgere.

Hvad er den lovgivende magt?

Den lovgivende magt er det magtorgan, der har bemyndigelse til at vedtage love i en stat. Magten er placeret hos en lovgivende forsamling, såsom et folketing eller parlament. I Danmark er den lovgivende magt hos kongen og Folketinget i forening jf. Grundloven § 3.

Hvad er dens funktion?

Dens primære funktion er at udarbejde, diskutere og vedtage lovforslag, der omhandler forskellige aspekter af samfundet, såsom civilret, strafferet, skatter og økonomi, sociale anliggender mv. Den er ansvarlig for at udforme love, der afspejler samfundets behov, og som sikrer retssikkerhed, lighed og beskyttelse af borgernes rettigheder.

Magtens tredeling

For at sikre en balance mellem de forskellige statslige magter er der ofte et system med opdeling af magten, hvor den lovgivende magt er adskilt fra den udøvende og den dømmende magt. Dette princip kaldes også magtens tredeling, og det sigter mod at forhindre magtmisbrug.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.