Civilret

Civilret er et retsområde i dansk ret, som primært beskæftiger sig med at regulere det indbyrdes forhold mellem borgerne og juridiske personer. Det kendes også som privatret eller borgerlig ret. De civilretlige discipliner spænder bl.a. over arveret, familieret, personret, formueret, aftaleret og ejendomsret. Modsætningen til civilret er altså offentlig ret.

Det er vigtigt, at man ikke forveksler civilretten (retsområde) med civilret/Civil Law (retssystem).