Civil Law

Civil Law dækker over et retssystem, som er udsprunget af romerretten. Det er karakteristisk for civil law, at der er tale om et system, hvor rettighederne og pligterne er udtrykkelige og lettilgængelige for borgeren. Systemet baseres i høj grad på de love, der er vedtaget i parlamentet, som vægtes højere end f.eks. retssædvaner. Denne form for retssystemet er det mest udbredte i verden. 

Civil Law står i modsætning til Common Law, som i stedet baserer sig på afsagte domme og udvikling af domspraksis. Det er vigtigt ikke at forveksle Civil Law med civilretten, som i stedet er et dansk retsområde, der regulerer det indbyrdes forhold mellem borgere og juridiske personer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.