Likvidationsakkord

En likvidationsakkord er en aftale, der indgås mellem et insolvent selskab og dets kreditorer som en del af likvidationsprocessen. Formålet med likvidationsakkorden er at sikre en ordnet afvikling af selskabets aktiver og fordeling af provenuet mellem kreditorerne.

Eksempel: Når et selskab befinder sig i en insolvent situation, og der ikke er tilstrækkelige midler til at betale alle kreditorerne fuldt ud, kan der indledes en likvidationsproces. I denne sammenhæng kan selskabet eller dets repræsentanter forhandle og indgå en likvidationsakkord med kreditorerne.

Formål

Formålet med en likvidationsakkord er at sikre en rimelig og retfærdig fordeling af selskabets midler mellem kreditorerne i overensstemmelse med deres prioriterede rettigheder og interesser. Det giver også mulighed for at undgå en mere omfattende tvangslikvidation eller konkurs, hvor kreditorerne potentielt kan opnå lavere betalinger.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.