Likvid

Likvid henviser normalt til noget, der er let omsætteligt til kontanter eller penge. Det bruges typisk i økonomiske og finansielle sammenhænge til at beskrive aktivernes likviditet, dvs. hvor hurtigt og nemt de kan omsættes til kontanter uden at påvirke deres værdi.

Hvad er likvid formue?

Likvid formue den del af en persons eller virksomheds formue, der let kan omsættes til kontanter uden væsentlige tab eller vanskeligheder.

  • For enkeltpersoner kan likvid formue omfattekontanter i hånden, penge på bankkonti, likvide investeringer som aktier eller obligationer, som let kan sælges, samt andre likvide aktiver, der kan omsættes til kontanter uden større besvær.
  • For virksomheder kan likvid formue omfattekontanter i kassen, midler på bankkonti, kortfristede investeringer, debitorer og likvide aktiver, som virksomheden kan konvertere til kontanter inden for en kort periode.

Hvorfor er likviditet vigtig?

likviditet er vigtig for enkeltpersoner og virksomheder, da den repræsenterer tilgængelige midler, som kan bruges til at opfylde kortsigtede betalingsforpligtelser, imødegå nødsituationer eller udnytte muligheder, der kræver hurtig likviditet. Det er den del af formuen, der let kan konverteres til kontanter og anvendes efter behov.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.