Ligerangsprincippet

Ligerangsprincippet er et princip, der anvendes inden for bygge- og anlægssektoren ved indgåelsen af entreprenøraftaler. Det indebærer, at forskellige parter, herunder entreprenører, arkitekter, ingeniører, advokater og byggeledelse, får tildelt en procentdel af entreprisesummen baseret på deres bidrag og involvering i projektets udførelse.

Formål

Ved at anvende ligerangsprincippet skabes der incitament for alle parter til at yde deres bedste og sikre en effektiv og vellykket gennemførelse af byggeprojektet. Det hjælper med at opretholde en fair fordeling af økonomiske ressourcer og belønner bidragene fra forskellige faggrupper, der er involveret i projektet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.