Legal option

Legal option er en retlig eller juridisk valgmulighed. Det referer typisk til en kontraktlig bestemmelse, hvor en part har retten, men ikke pligten, til at købe eller sælge en bestemt aktie, råvare eller anden form for finansiel aktiv over en bestemt periode og til en fastlagt pris.

Hvad er en option?

En option er en finansiel kontrakt, der giver køberen (holderen) retten, men ikke pligten, til at købe eller sælge en underliggende aktiv til en forudbestemt pris inden for en bestemt periode på en bestemt dato. Aktivet kan være aktier, råvarer, valutaer eller andre finansielle instrumenter.

Typer af optioner

Der er to hovedtyper af optioner, herunder:

  • En call option, som giver køberen ret til at købe den underliggende aktiv til en bestemt pris eller inden for optionsudløbsdatoen. Køberen vil normalt udnytte denne ret, hvis prisen på aktivet stiger og giver dem mulighed for at købe det til en lavere pris.
  • En put option, som giver køberen ret til at sælge den underliggende aktiv til en bestemt pris på eller inden for optionsudløbsdatoen. Køberen vil normalt udnytte denne ret, hvis prisen på aktivet falder og giver dem mulighed for at sælge det til en højere pris.

Optionskontrakter

Optionskontrakter handles typisk på børser eller markedspladser, hvor investorer kan købe og sælge optioner til hinanden. Prisen på en option kaldes præmien, og den bestemmes ud fra flere faktorer, herunder den aktuelle pris på aktivet, udførelsesprisen, tidsværdien og markedet.

Formål

Optioner bruges til forskellige formål, herunder spekulation, afsikring af risici og porteføljestyring. De kan være komplekse finansielle instrumenter, og det er derfor vigtigt at have en god forståelse af deres karakteristika og risici, før man handler med dem.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.