Kursværdi

Kursværdi er prisen eller værdien af en finansiel sikkerhed, såsom en aktie eller obligation, på et bestemt tidspunkt. Det er det beløb, som markedet vurderer, at sikkerheden er værd. Kursværdien kan ændre sig over tid som reaktion på markedets efterspørgsel og udbud.

Hvad er kursværdi?

Kursværdi er en øjebliksvurdering af en finansiel sikkerheds værdi, baseret på markedets efterspørgsel og udbud. Denne værdi afhænger af forskellige faktorer, herunder virksomhedens regnskaber, markedet generelt og andre betydelige faktorer. Kursværdien af en aktie eller et værdipapir ændrer sig konstant i løbets af en handelsdag på børsen.

Hvordan beregnes kursværdien?

Beregningen af kursværdien indebærer en simpel multiplikation af antallet af enheder af en finansiel sikkerhed med den aktuelle markedspris pr. enhed. For eksempel, for at beregne kursværdien af aktier, skal du kende antallet af aktier, du ejer, og den aktuelle aktiekurs. Formlen er som følger:

Kursværdi = Antal aktier x Aktiekurs

Eksempel: Hvis du ejer 50 aktier i virksomheden ABC, og den aktuelle aktiekurs er 100 danske kroner pr. aktie, kan du beregne kursværdien som:

Kursværdi = 50 aktier x 100 danske kroner = 5000 danske kroner

På samme måde kan kursværdien beregnes for andre finansielle instrumenter som obligationer eller investeringsfonde ved at multiplicere antallet af enheder, du ejer, med den aktuelle markedspris pr. enhed.  

Hvorfor er kursværdien vigtig?

Kursværdien spiller en afgørende rolle for investorer og oplyser, om en aktie er over- eller undervurderet i forhold til dens reelle værdi.

Ved at sammenligne kursværdien med andre faktorer som virksomhedens regnskaber, markedstendenser og analytiske værktøjer kan investorer træffe mere informerende beslutninger om køb, salg og beholdning af værdipapirer. Derudover anvendes kursværdien også til at beregne finansielle nøgletal, såsom P/E-forholdet og markedsværdien af en virksomhed.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.