Kursmanipulation

Kursmanipulation (også kendt som markedsmanipulation) er en ulovlig praksis, hvor der bevidst og på manipulerende vis påvirkes prisen eller kursen på et værdipapir på markedet. Formålet med kursmanipulation er typisk at skabe kunstige ændringer i kursen for at opnå en fordel for den eller de involverede parter.

Hvad er kursmanipulation?

Kursmanipulation betegner en handling, hvor én eller flere personer i fællesskab bevidst forsøger at påvirke kursen på et værdipapir ved at udføre handlinger, der afviger fra det normale markedsmønster. Det sker ved at skabe kunstig efterspørgsel eller udbud på et værdipapir, som påvirker prisen.

Hvilke handlinger betegner kursmanipulation?

Kursmanipulation kan involvere forskellige handlinger, der er designet til at påvirke prisen eller værdien af en finansiel sikkerhed eller markedet som helhed. Nogle af de handlinger, der betegner kursmanipulation er;

  • Ved handlinger der bevidst påvirker udbuddet eller efterspørgslen efter en sikkerhed for at ændre prisen.
  • Når der bevidst promoveres en bestemt sikkerhed eller aktie med henblik på at øge prisen kunstigt.
  • Ved at placere både købs- og salgsordrer på samme sikkerhed eller aktiv samtidig. Formålet er at skabe en illusion af aktiv handel og interesse, hvilket kan lokke andre investorer til at deltage.
  • Når en person, der har adgang til fortrolig information om en kommende handel, placerer deres egen handel forud for den større handel for at drage fordel af den kommende prisændring.
  • Når der bevidst spredes vildledende eller falske rygter om en virksomhed eller en sikkerhed for at påvirke investorernes opfattelse og prisbevægelse.

Er kursmanipulation ulovligt?

Kursmanipulation er ulovligt, da det skaber en unfair fordel for de involverede personer og kan skade andre investorer i markedet. Det har alvorlige konsekvenser for de involverede personer og kursmarkedet generelt, og derfor er det vigtigt at forstå begrebet og undgå at blive involveret i sådanne handlinger.

Konsekvenser

Konsekvenserne af kursmanipulation kan være betydelige og kan påvirke både investorer og markedets integritet. Her er nogle af de potentielle konsekvenser:

  • Økonomisk tab – Kursmanipulation kan resultere i økonomisk tab for investorer, der køber eller sælger baseret på forvrængede priser.
  • Tab af tillid – Manipulation af markederne underminerer tilliden til det finansielle system. Investorer, både individuelle og institutionelle, forventer, at markedet fungerer på en retfærdig og gennemsigtig måde.
  • Skævvridning af markedet – Kursmanipulation kan forvride det frie marked og forhindre prisopdagelse baseret på udbud og efterspørgsel. Hvis priserne ikke afspejler den faktiske værdi af en sikkerhed eller et aktiv, kan det føre til ineffektivitet og skævfordeling af ressourcer.
  • Juridiske konsekvenser – Lovovertrædere kan blive pålagt bøder, strafferetlig forfølgelse og sanktioner. Dette inkluderer også fængselsstraffe for de mest alvorlige tilfælde af kursmanipulation.
  • Tab af markedets integritet – Kursmanipulation kan underminere markedets integritet og påvirke markedsdeltageres opfattelse af lige vilkår og fair konkurrence.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.