Kumulativ skyldovertagelse

Kumulativ skyldovertagelse henviser til en situation, hvor flere personer eller parter påtager sig et fælles ansvar eller hæftelse for en gæld eller forpligtelse. Det indebærer, at hver part er ansvarlig for hele beløbet af gælden eller forpligtelsen, og der kan foretages opkrævning hos enhver af de skyldige parter.

Hvad er kumulativ skyldovertagelse?

Kumulativ skyldovertagelse refererer til en situation, hvor en person eller virksomhed overtager en anden persons eller virksomheds gæld. Det sker typisk i forbindelse med en virksomhedstransaktion eller en overdragelse af ejendom, hvor den nye ejer overtager den tidligere ejers gæld, enten helt eller delvist.

I praksis

I praksis betyder kumulativ skyldovertagelse, at kreditor kan vælge at rette kravet mod en enkelt skyldig part eller mod flere af dem, indtil gælden er betalt. Det giver kreditor fleksibilitet til at inddrive gælden fra enhver af de skyldige parter, afhængigt af deres evne til at betale.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.