Kreditkonsignation

Kreditkonsignation er en aftale, hvor ejendomsretten til varer forbliver hos leverandøren (konsignanten) indtil købesummen er betalt. Varerne overdrages til kundens (konsignaterens) lager, og kunden har ret til at videresælge dem. Betalingen sker efterhånden, som kunden bruger eller sælger varerne.

Hvad er kreditkonsignation?

Kreditkonsignation er en handelsmetode, hvor en sælger forsyner en køber med varer på kreditbasis uden at kræve betaling ved levering. Køberen betaler for varerne på et senere tidspunkt, typisk efter at have solgt dem videre. Under kreditkonsignation forbliver sælgeren ejeren af varerne, indtil køberen har betalt for dem.

Hvad er en konsignationsaftale?

En konsignationsaftale er en aftale mellem en leverandør (konsignant) og en kunde (konsignat), hvor leverandøren overlader varerne til kundens lager med henblik på videresalg. Ejendomsretten til varerne forbliver hos leverandøren, indtil betalingen er foretaget. Aftalen regulerer betingelserne for videresalg, betaling og ejendomsret.

Hvornår er en konsignationsaftale gyldig?

For at en konsignationsaftale skal være gyldig, skal visse betingelser være opfyldt. De almindelige regler for ejendomsforbehold i erhvervsforhold skal være opfyldt, herunder at der er en aftale om ejendomsforbehold senest ved overgivelsen af varerne. Der er også krav om klart adskilte varer og kontrolleret afregning ved videresalg.

Fordele og ulemper ved kreditkonsignation

Der kan være både fordele og ulemper forbundet med kreditkonsignation.  

Fordele ved kreditkonsignation:

  • Mulighed for leverandøren at afsætte varer hos kunder, der ikke ønsker at have et nyt varelager eller tage risikoen ved ikke at få solgt varerne.
  • Kunden undgår at skulle investere i et lager, der muligvis ikke kan sælges.
  • Leverandøren kan beskytte sig mod kundens kreditorer og have mulighed for at udtage sine varer i tilfælde af kundens konkurs.

Ulemper ved kreditkonsignation:

  • Betingelser og regler skal overholdes for at gøre ejendomsforbeholdet gældende.
  • Behov for at føre særskilt regnskab og sikre korrekt afregning ved videresalg.
  • Ingen garanti for, at kunden betaler rettidigt eller korrekt afregner ved videresalg.
  • Kundernes videresalg til tredjeparter i god tro kan udgøre en udfordring for leverandørens ejendomsret.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.