Konvertibilitet

Konvertibilitet referer til muligheden for at konvertere en form for værdipapir (f.eks. obligation) til en anden form for værdipapir. Konvertibilitet har væsentlig indvirkning på investeringers likviditet og markedsværdi end en tilsvarende ikke-konvertibel obligation på grund af dens større fleksibilitet og likviditet.

Hvad er konvertibilitet?

Konvertibilitet henviser til en egenskab ved visse former for værdipapirer, såsom konvertible obligationer. Konvertible obligationer er obligationer, der giver ejeren mulighed for at konvertere obligationerne til aktier i det udstedende selskab til en bestemt kurs, i henhold til de vilkår, der er fastsat i kontrakten.

Fordele ved investering i konvertible obligationer

Fordelene ved investering i konvertible obligationer er blandt andet:

  • Potentiale for stigninger i aktiekursen, som giver investorerne mulighed for at drage fordel af både den faste og forudsigelige renteudbetaling fra obligationerne og aktiekursstigninger.
  • Fast og forudsigelig renteudbetaling fra obligationerne, hvilket giver investorerne en stabil indkomstkilde.
  • Konvertering af en obligation til aktier giver investorerne større indflydelse på selskabet og mulighed for at tjene flere penge på aktierne, hvis aktiekursen stiger.
  • Konvertible obligationer kan give en portefølje diversitet og reducere risikoen ved at have både gæld og aktier i samme investering.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.