Konvertibel obligation

En konvertibel obligation er en type obligation, der kan konverteres til aktier i udstedende selskab. Investorerne modtager en fast rentebetaling og tilbagebetaling af det oprindelige beløb ved udløb, men kan også konvertere obligationen til en bestemt mængde aktier i selskabet på et senere tidspunkt.

Hvad er en konvertibel obligation?

En konvertibel obligation er en obligationstype, som giver indehaveren mulighed for at konvertere obligationen til en bestemt mængde aktier. Dette giver investoren mulighed for at investere i selskabet i form af lån, men også potentielt profitere på virksomhedens vækst gennem aktier.

Hvorfor udsteder virksomheder konvertible obligationer?

Virksomheder udsteder konvertible obligationer af flere årsager. Nogle af de vigtigste årsager kan omfatte:

  1. Kapitalanskaffelse – Udstedelse af konvertible obligationer kan være en måde for virksomheder at skaffe kapital på.
  2. Diversifikation af finansieringskilder – Konvertible obligationer kan også hjælpe virksomheder med at diversificere deres finansieringskilder.
  3. Reduktion af udvandring af ejerskab – Ved udstedelse af konvertible obligationer kan virksomheder også reducere risikoen for at miste ejerskab. Hvis en virksomhed udsteder almindelige aktier, kan det føre til udvandring af ejerskab, hvis nye investorer køber aktier og dermed mindsker ejerskabet for de eksisterende aktionærer.
  4. Afbalancering af risikoprofil – Hvis en virksomhed har et højt niveau af gæld og ønsker at reducere sin gældsrisiko, kan udstedelse af konvertible obligationer give virksomheden mulighed for at tiltrække kapital uden at øge sin gæld.

Forskellen på konvertible obligationer og almindelige lån?

Konvertible obligationer og almindelige lån er to forskellige typer af finansielle instrumenter, som en virksomhed kan bruge til at rejse kapital. Den primære forskel mellem de to er, hvorvidt de kan konverteres til aktier i virksomheden.

Almindelige lån

Et almindeligt lån er en aftale, hvor en långiver giver penge til en låntager, som derefter tilbagebetaler pengene over en bestemt periode med renter. Långiveren modtager almindeligvis en fast rente, og lånet er normalt ikke konvertibelt til aktier i virksomheden.

Konvertible obligationer

Konvertible obligationer er også en form for lån, men adskiller sig ved, at långiveren har mulighed for at omdanne sin gæld til aktier i selskabet på et tidspunkt og til en pris fastsat ved udstedelsen af obligationen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.