Konkursmassen

Konkursmassen er de samlede aktiver og passiver, som udgør grundlaget for en konkursbehandling. Det vil sige, at det er alle de aktiver og passiver, som den insolvente virksomhed eller person ejer på tidspunktet for konkursdekretet eller konkursbegæringen.

Passiverne kan være alle de krav, som kreditorerne har mod konkursboet, mens aktiverne i konkursmassen kan være;

  • Kontanter
  • Ejendom
  • Inventar
  • Varelager
  • Intellektuelle rettigheder

Konkursbehandlingen

I konkursbehandlingen vil kurator forsøge at realisere aktiverne i konkursmassen gennem salg, eller på anden måde omdanne dem til kontanter. Kontanterne bruges til at dække kreditorernes krav. Dette kan betyde, at aktiverne sælges under markedspris for at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at dække kreditorernes krav.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.