Konkurrenceret

Konkurrenceret henviser til den lovgivning og de regler, der regulerer, hvordan virksomheder konkurrerer på et marked. Formålet med konkurrenceretten er at fremme konkurrence og sikre, at virksomhederne ikke deltager i uetisk eller ulovlig adfærd for at skaffe sig en fordel over konkurrencerne.

Konkurrenceloven og dens bestemmelser

Regler og bestemmelser om, hvordan virksomheder må konkurrere, er reguleret i Konkurrenceloven. Loven indeholder bestemmelser om;

  • Virksomheder – Konkurrenceretten gælder for alle virksomheder, uanset deres størrelse eller branche.
  • Regler for konkurrence – Konkurrenceretten fastsætter regler for, hvordan virksomhederne kan konkurrere, herunder regler for prisdifferentiering, markedsføring, produktudvikling og meget mere.
  • Karteller – Karteller er ulovlige sammenslutninger af virksomheder, der samarbejder om at fastsætte priser eller begrænse konkurrencen på andre måder.
  • Misbrug af dominerende stilling – Det er ulovligt for virksomheder med en dominerende stilling på et marked at udnytte denne position til at begrænse konkurrencen eller skade konkurrenterne.

Konkurrenceretten er vigtigt for at sikre, at der er en rimelig og sund konkurrence på markedet, og at forbrugerne får adgang til de bedste produkter og tjenester til de laveste priser.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.