Dominerende stilling

En dominerende stilling referer til konkurrenceloven og betegner en virksomheds økonomiske magtposition og dominans på erhvervsmarkedet. En virksomheds dominerende stilling gør den i stand til at handle ensidigt på markedet, uden at tænke på konkurrenter og kunder. Det opstår gennem en markedsandel eller særlige rettigheder.

Hvornår er en virksomhed dominerende?

Om en virksomhed er dominerende, afhænger af flere forhold. Det er f.eks. relevant at kigge på, hvilket erhvervsmarked der er tale om, hvor stor markedsandel virksomhedsheden har, og hvordan konkurrenceforholdene er. Tilsammen kan virksomheder også have dominerende stilling på markedet, en såkaldt kollektiv dominans.

Konkurrenceloven

Konkurrenceloven er den danske lovramme, der regulerer bestemmelserne for konkurrencevilkårene mellem alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark. I Danmark er det fuldt ulovligt for en virksomhed at have dominerende stilling på erhvervsmarkedet. Under § 11 beskrives, hvornår en dominerende virksomhed bryder og dermed misbruger sin magtposition. 

Gå i dybden med Konkurrenceloven her.

Misbrug af dominerende stilling

Der er tale om en misbrug af dominerende stilling, når en virksomhed blandt andet;

  • Direkte eller indirekte fastsætter urimelige købs- eller salgspriser eller andre urimelige forretningsbetingelser.
  • Begrænser produktionen, afsætningen eller den tekniske udvikling til skade for forbrugerne.
  • Anvender ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles dårligere i konkurrencen.
  • Stiller vilkår for indgåelse af en aftale om tillægsydelser, som efter deres natur ikke har forbindelse med aftalens genstand.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.