Kartel

Udtrykket kartel betegner en sammenslutning af virksomheder inden for samme branche, som samarbejder om at begrænse konkurrencen mellem dem. Dette kan ske ved at udelukke andre virksomheder fra at konkurrere på markedet, fastsætte priser og begrænse produktionen for at øge fortjenesten eller ved at opdele markedet imellem dem.

Kartel

Hvad er et kartel?

Et kartel betegner en type ulovligaftale, hvor to eller flere konkurrende virksomheder indgår en aftale om at begrænse konkurrencen på markedet.  Formålet med disse aftaler er ofte at hæve priserne på produkter og tjenester og undgå konkurrence fra andre virksomheder.

Kartelaftaler

Der findes forskellige former for kartelaftaler, herunder;

 1. Prisaftaler – To eller flere virksomheder aftaler indbyrdes, hvad deres varer skal koste, og ensretter dermed priserne for kunderne.
 2. Begrænsning af produktion eller salg – En række virksomheder kan aftale, hvad eller hvor meget hver enkelt virksomhed må producere eller sælge.
 3. Markedsdelingsaftaler – To eller flere virksomheder aftaler af dele markedet imellem sig og undgå at være aktive på hinandens områder.
 4. Tilbudskoordinering – To eller flere virksomheder aftaler på forhånd, hvem der skal afgive tilbud på en given opgave.
 5. Kundekoordinering – To eller flere virksomheder aftaler af dele en given kundekreds imellem sig og undgå at konkurrere om de samme kunder.
 6. Produktionsaftaler – To eller flere virksomheder aftaler at producere eller udvikle et produkt sammen, men undgår at konkurrere om salget af produktet.

Kartel dannelse er ulovlige

Kartel dannelse er ulovlige og strider imod konkurrencelovgivningen. Sådanne sammenslutninger forhindrer en sund konkurrence på markedet og kan føre til højere priser for forbrugerne og lavere kvalitet. Derfor er kartelaktiviteter strafbare og kan føre til bøder og andre retlige sanktioner mod de involverede virksomheder.

Karteldannelse kan have negative konsekvenser for forbrugere særligt, men det kan også have negativ indvirkning på mindre virksomheders konkurrenceevne og økonomien som helhed.

Hvordan spotter du en karteldannelse?

Det kan være svært for en forbruger at spotte karteldannelse, da det typisk foregår bag lukke døre og ikke er synligt på markedet. Men der er nogle tegn, som forbrugere kan være opmærksomme på, herunder;

 1. Hvis der er uforklarlige prisstigninger eller -fald på et produkt eller en tjeneste.
 2. Hvis der tilbydes ensartede priser på varer eller tjenesteydelser.
 3. Hvis der er mangel på innovation og udvikling på markedet.
 4. Hvis der er få eller ingen nye virksomheder på markedet.
 5. Hvis der inden for samme branche er den samme reklamestrategi.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.