Kendelse

Kendelse betegner en afgørelse, som træffes af en dommer eller en anden retlig myndighed, når der er en tvist eller en sag, der skal afgøres. En kendelse kan være en midlertidig eller en endelig afgørelse afhængigt af, hvad der er på spil i sagen.

Hvad er en kendelse?

En kendelse er en beslutning, der træffes af en domstol eller en retsafgørelse i en sag, der ikke er blevet behandlet som en retssag. En kendelse kan også være en afgørelse, der træffes i forbindelse med en sag, der er blevet behandlet som en retssag, men som ikke er endt med en domfældelse.

Kendelse i retssager

En kendelse kan handle om mange forskellige spørgsmål og forhold. Det kan for eksempel være en beslutning om, hvorvidt en sag skal behandles som en retssag eller ej, om en sag skal ankes eller klages over, eller om der skal træffes en beslutning om erstatning eller kompensation.

Hvad er forskellen på en domsafsigelse og en kendelse?

En domsafsigelse og en kendelse er to forskellige typer af afgørelser.

  • En domsafsigelse er en endelig afgørelse i en retssag, hvor en dommer har truffet en beslutning om skyld og straf.
  • En domsafsigelse har væsentligt større betydning end en kendelse, da den kan have alvorlige konsekvenser for den tiltalte, herunder fængselsstraf eller bødestraf.
  • En kendelse derimod er en afgørelse, der træffes i mindre juridiske sager eller i forbindelse med en retssag, der ikke ender med en domfældelse.
  • En kendelse derimod kan have mindre konsekvenser, men kan stadig være en vigtig afgørelse i en sag.

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem en kendelse og en domsafsigelse, da det vil have betydning for, hvilken retssag man befinder sig i, og hvilken afgørelse man kan forvente. En erfaren advokat vil kunne hjælpe med at forklare forskellene og guide en klient gennem retsplejen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.