Kapitaltab

Kapitaltab referer til en økonomisk situation, hvor en investor eller virksomhed har lidt tab på deres investering i form af aktier, anparter, obligationer, fast ejendom eller andre typer aktiver.

Hvad er kapitaltab?

Kapitaltab opstår, når en virksomheds selskabskapital falder under halvdelen af virksomhedens egentlige egenkapital. Dette kan have alvorlige konsekvenser for virksomheden og dens ledelse, og kan føre til en række regler og risici, som virksomheden skal forholde sig til.

Eksempel:

Minimumskapitalen for et aktieselskab (A/S) er 400.000 kr. Hvis aktieselskabets selskabskapital falder under 200.000 kr., betragtes det som et kapitaltab.

Minimumskapitalen for et anpartsselskab (ApS) er 40.000 kr. Hvis anpartsselskabets selskabskapital falder under 20.000 kr., betragtes det som et kapitaltab.

Selskabsloven

Ifølge selskabsloven skal en virksomhed indkalde til en generalforsamling, hvis selskabskapitalen falder under halvdelen af virksomhedens egenkapital. Indkaldelsen skal ske senest seks måneder efter, at tabet er opdaget. Virksomhedens ledelse skal reagere på kapitaltabet og foretage de nødvendige skridt for at sikre, at virksomheden ikke lider yderligere skade.

Generalforsamling

I de tilfælde hvor en virksomhed konstaterer kapitaltab skal ledelsen hurtigt muligt indkalde til generalforsamling. Til generalforsamlingen skal ledelsen redegøre for den økonomiske situation og frembringe eventuelle forslag til forbedring.

Ledelse

Virksomhedens ledelse kan blive pålagt en række foranstaltninger for at bringe sin kapital tilbage til det lovbestemte minimum. Dette kan omfatte at tiltrække nye investorer, øge selskabskapitalen eller reducere virksomhedens aktiver for at reducere dens forpligtelser.

Hvis virksomheden ikke er i stand til at genoprette sin selskabskapital til minimumsniveauet, kan det resultere i tvungen likvidation eller andre konsekvenser, som kan være skadelige for dens langsigtede overlevelse og økonomiske sundhed.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.