Hjemting

Er en juridisk term, der henviser til den retskreds, hvor en retssag skal anlægges eller behandles. Med andre ord betyder det, at en sag skal anlægges i det område, hvor sagsøgte person eller virksomhed bor, har adresse eller hvor den påståede lovovertrædelse fandt sted.

Dette skyldes, at domstolene ønsker at sikre, at sagsøgte har adgang til en retfærdig retspleje og ikke bliver tvunget til at rejse store afstande for at deltage i retssagen. I Danmark er der forskellige retskredse, herunder byretter, landsretter og Højesteret, der alle spiller en vigtig rolle i den danske retspleje.

Hvilke typer af hjemting er lovligt?

Hjemting henviser til den domstol, hvor en retssag kan anlægges i henhold til loven, og i Danmark er der tre typer af hjemting, som er lovlige:

  1. Bopælsret – Hvis den sagsøgte person eller virksomhed har bopæl i Danmark, kan sagen anlægges ved den byret, hvor den sagsøgtes bopæl er beliggende.
  2. Stedfortrædende ret – Hvis sagen vedrører en bestemt retskreds eller en bestemt type sager, kan sagen anlægges ved den retskreds, hvor sagsøgeren eller den sagsøgtes virksomhed har bopæl eller er registreret.
  3. Vælge-ret – Hvis ingen af de to ovennævnte hjemting er mulige, kan sagsøgeren vælge at anlægge sagen ved en anden byret, som er nærmest mulig til sagsøgerens bopæl eller den sagsøgtes virksomhed.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.