Hjemfaldsklausul

En hjemfaldsklausul er en bestemmelse i en ejendomskøbskontrakt, som kræver, at ejendommen kan tilbagekøbes af den tidligere ejer, når visse betingelser er opfyldt. Denne type klausuler er oftest inkluderet i ejendomskøbskontrakter for offentligt ejede bygninger og ejendomsgrunde, men kan også findes i private ejendomsaftaler.  

Hvad er en hjemfaldsklausul?

En hjemfaldsklausul, også kendt som tilbagekøbsret eller hjemfaldspligt, er en klausul i en aftale om salg af fast ejendom, som typisk giver sælgeren mulighed for at tilbagekøbe ejendommen inden for en bestemt tidsperiode og til den samme pris, som køberen oprindeligt betalte.

Eksempel: X-kommune har solgt en ejendom til Hans med en hjemfaldsklausul og tilbagekøbsret. Købsaftalen fastsætter, at Hans har ret til at eje og anvende grunden i en bestemt periode. Kommunen har samtidig ret til at købe ejendommen tilbage inden for denne periode, hvis kommunen har brug for grunden til bestemte formål.

Hvilke ejendomme har hjemfaldspligt?

Hjemfaldspligten er ofte set i forbindelse med kommuner, der tinglyser en hjemfaldspligt på ejendomme for at have mulighed for at købe dem tilbage. Hjemfaldsklausuler er nyttige i situationer, hvor kommuner ønsker at bevare visse rettigheder eller muligheder for at genindtræde i ejendomsretten på et senere tidspunkt.

Betydning for køb og salg

Hjemfaldsklausuler kan have betydning for en potentiel køber af en ejendom, da de kan påvirke ejendommens salgspris og rettigheder. En potentiel køber kan delvist eller fulstændig gøre sig fri af tilbagekøbsretten ved at benytte sig af følgende muligheder;

  • Et frikøb - Hvis køberen ønsker at undgå at blive påvirket af en hjemfaldsklausul, kan de købe sig fra klausulen ved at betale et ekstra beløb til sælgeren, og derved købe sig fri af hjemfaldspligten.
  • Ved udskydelse – Hvis køberen ønsker at beholde ejendommen, kan tilbagekøbsdaten i klausulen ændres til en fremtidig dato. Hermed udskydes den oprindelige tidsramme for tilbagekøb.

Prisen på ejendommen, når en hjemfaldsklausul træder i kraft, vil normalt være baseret på en ejendomsvurdering, der er foretaget inden for en bestemt periode før salget.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.