Hjemfaldspligt

Betegnelsen ”hjemfaldspligt” referer til en bestemmelse om tilbagekøbsret, der gælder for fast ejendom, herunder bygninger og grunde. Hjemfaldspligt betyder, at ejeren af en ejendom skal overdrage ejendommen tilbage til en bestemt myndighed eller organisation efter en vis periode. Det er et vilkår, der optræder i købsaftaler om ejendomshandel.

Hjemfaldspligt

Hvad er hjemfaldspligt?

Hjemfaldspligt er en lovbestemt ret for kommunen til at tilbagekøbe en grund eller ejendom, hvis den oprindelige ejer ønsker at sælge den videre til en tredjepart. Det betyder, at kommunen har ret til at købe ejendommen eller grunden tilbage til den oprindelige salgssum, uanset hvad prisen måtte være på det tidspunkt, hvor ejeren ønsker at sælge.

Hjemfaldspligten er betinget af en række klausuler, der regulerer brugsretten til grund og ejendom. En af de mest almindelige klausuler er en tidsbegrænset brugsret, der fastlægger, hvor længe ejeren har ret til at bruge ejendommen eller grunden, før den skal tilbageleveres til kommunen.

Formål

Ofte er hjemfaldspligten knyttet til offentlige interesser, som f.eks. opretholdelse af grønne områder eller boligsociale formål. Formålet er også at sikre, at kommunen har kontrol over udviklingen i lokalområdet og undgå, at private investorer eller virksomheder udnytter ejendommene til at skave overskud på bekostning af det offentliges interesser.

Hvilke konsekvenser har hjemfaldspligt?

Konsekvenserne af hjemfaldspligten kan variere afhængigt af den konkrete situation og det pågældende område. Dog er der nogle generelle konsekvenser, som kan opstå i forbindelse med denne retlige forpligtelse.

Den primære konsekvens af hjemfaldspligt er, at ejeren af grunden eller ejendommen ikke har fuld ejendomsret over den pågældende grund. Hjemfaldspligten indebærer således, at ejeren ikke kan sælge eller overdrage ejendommen eller grunden uden at tage hensyn til kommunens tilbagekøbsret. Dette kan naturligvis være en ulempe for ejeren, da det kan begrænse deres muligheder for at sælge eller overdrage ejendommen eller grunden.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.