Gruppesøgsmål

Et gruppesøgsmål (class action på engelsk) er en type retssag, hvor en gruppe mennesker, der har lidt samme skade eller uretfærdighed fra en person, virksomhed eller organisation, fører én samlet retssag mod den pågældende part. Der er tale om en kollektiv retssag mod én part.

Hvad er gruppesøgsmål?

Hvis flere personer har oplevet lignende uretfærdigheder eller skader på grund af samme handling fra en person, virksomhed eller offentlig myndighed, kan de vælge at føre en fælles retssag kaldet en gruppesøgsmål. Dette gøres i stedet for at anlægge individuelle retssager.

Eksempel: En gruppe husejere i nærheden af en stor fabrik oplever hyppige udledninger af farlige kemikalier fra fabrikken. Husejerne henvender sig derfor til myndighederne, dog uden nytte. Gruppen beslutter sig for at indlede et gruppesøgsmål mod fabrikken, og de ansætter i denne forbindelse en advokat som repræsenterer gruppen.

Efter en lang retssag vinder husejerne sagen, og fabrikken bliver pålagt at reducere deres udledninger og betale erstatning til de berørte naboer.

Hvilke sager anlægges som gruppesøgsmål?

Typiske eksempler på gruppesøgsmål inkluderer produktansvarssager og diskriminationssager, hvor flere personer har oplevet det samme problem med et produkt, eller den samme diskrimination. Personerne rejser derfor erstatningskrav i en samlet retssag.

Fordele ved at føre en kollektiv retssag

Der er flere fordele ved at føre gruppesøgsmål, herunder;

  • Styrket sag – Ved at samle flere personer i én sag, kan gruppen styrke deres sag og have større chancer for at opnå succes i retten.
  • Økonomisk besparelse – Det kan være en økonomisk fordel at dele omkostningerne til en advokat eller retssag.
  • Effektivitet – Et gruppesøgsmål kan være mere effektivt end individuelle sager, fordi det reducerer antallet af retssager og fremskynder retsprocessen.
  • Tidsbesparelse – Gruppesøgsmål kan spare tid for både de involverede parter og retssystemet, da der ikke er behov for at gentage mange af de samme trin i mange individuelle sager.
  • Social retfærdighed – Kollektive søgsmål kan også bidrage til social retfærdighed ved at beskytte forbrugernes rettigheder mod store selskaber eller institutioner, der har større økonomiske ressourcer og magt.
  • Opbakning – Endelig kan gruppesøgsmål også give de involverede en følelse af samhørighed og opbakning, da de går sammen og en fælles retfærdighed eller interesse.

Hvad koster det at anlægge et gruppesøgsmål?

Når man ønsker at anlægge et gruppesøgsmål i Danmark, skal man betale en retsafgift for at få sagen behandlet ved retten. Afgiftens størrelse afhænger af, hvilken type retssag der er tale om. Udover retsafgiften skal man også betale for sin advokat, som vil bistå at føre sagen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.