Fritvalgskonto

En fritvalgskonto er en ordning, hvor medarbejdere får mulighed for at vælge, hvordan en del af deres løn skal bruges ud over den almindelige lønudbetaling. Formålet med fritvalgskontoen er at give medarbejderne større fleksibilitet og mulighed for at tilpasse deres lønpakke efter deres individuelle behov og præferencer.

Hvad er en fritvalgskonto?

En fritvalgskonto er en ordning, som giver medarbejderne mulighed for at vælge mellem forskellige goder og ydelser ud over deres almindelige løn. Det kan være i form af ekstra feriedage, pension, opsparing eller andre goder, som virksomheden tilbyder.

Med en fritvalgskonto kan medarbejderne selv bestemme, hvordan de ønsker at bruge deres ekstra midler.

  • Pensionsindbetaling: Medarbejderen kan vælge at bruge en del af den ekstra løn til at øge deres pensionsindbetaling.
  • Sundhedsforsikring: Medarbejderen kan bruge midlerne til at betale for en privat sundhedsforsikring.
  • Feriepenge: Medarbejderen kan vælge at overføre midlerne til deres feriekonto, hvilket kan give dem mulighed for at tage ekstra ferie i fremtiden.
  • Børneomsorg: Medarbejderen kan bruge midlerne til at betale for børnepasning eller skoleaktiviteter.
  • Firmabil: Hvis virksomheden tilbyder firmabiler, kan medarbejderen bruge midlerne til at dække udgifterne til dette.
  • Andre goder: Afhængigt af virksomhedens politikker kan medarbejderne have mulighed for at bruge fritvalgsmidler til andre goder som f.eks. kantinekuponer eller træningsabonnementer.

Hvem er berettiget til en fritvalgsordning?

En fritvalgsordning er ikke et lovkrav. Ordningen er typisk en del af en kollektiv overenskomst eller en lokalaftale mellem virksomheden og medarbejderne. I de fleste tilfælde vil arbejdsgiveren selv beslutte, om vedkommende indbetaler til medarbejderens fritvalgskonto.

Beregning af bidrag til fritvalgskontoen

Når du skal beregne dit bidrag til fritvalgskontoen, følger du disse trin:

  1. Procentsatsen for 2024 – I 2024 er procentsatsen fastsat til 9 %. Dette beløb udgør en bestemt procentdel af din løn, som indbetales på din fritvalgskonto.
  2. Beregning baseret på bruttoløn – Din fritvalgskonto beregnes ud fra din bruttoløn, altså den løn du modtager før eventuelle skattemæssige fradrag.
  3. Hensyntagen til bonuser og goder – Vær opmærksom på, at bonusser, provisionsaftaler og andre personalegoder kan påvirke det beregningsgrundlag, som din fritvalgskonto baseres på.

Eksempel:

Lad os tage et eksempel for at illustrere beregningsprocessen:

Gerda har en månedsbruttoløn på 40.000 kr. For at finde Gerdas månedlige opsparing på fritvalgskontoen, bruger vi procentsatsen:

40.000 kr. / 100 * 9 % = 3.600 kr.

Dermed er Gerdas månedlige indskud på fritvalgskontoen 3.600 kr., hvilket svarer til 43.200 kr. om året.

Det er altid en god idé at konsultere din arbejdsgiver eller lønafdelingen for at sikre dig, at du har de korrekte oplysninger og følger virksomhedens retningslinjer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.