FerieKonto

FerieKonto er en ordning eller en form for feriekasse administreret af det offentlige ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) i Danmark. Denne ordning giver danske arbejdstagere mulighed for at opsamle og administrere deres feriepenge, så de kan bruge dem på et senere tidspunkt, typisk når de holder ferie eller orlov.

Hvad er en feriekonto?

En feriekonto er en konto, hvor feriepenge bliver samlet og opbevaret. Når en person arbejder, har de ret til at optjene feriepenge, som er en økonomisk kompensation for den ferie, de har ret til at holde.

Feriepengenes optjening varierer afhængigt af den enkelte persons ansættelsesforhold og den gældende overenskomst. Normalt optjener man 2,08 feriedage pr. måned, hvilket svarer til 25 feriedage om året.

Sådan fungerer FerieKonto

Som arbejdsgiver har du ansvaret for at afregne og indbetale medarbejderens feriepenge til FerieKonto. Her er en oversigt over, hvordan systemet fungerer:

  1. Afregning af feriepenge – Når du udbetaler løn til medarbejderen, skal du også afregne feriepengene til FerieKonto. Dette sikrer, at medarbejderens opsparing bliver opdateret i overensstemmelse med deres løn.
  2. Opsparing og indbetaling – Hver gang du afregner løn til medarbejderen, indbetales en del af lønnen til deres FerieKonto-opsparing. Disse midler akkumuleres over tid og kan bruges, når medarbejderen ønsker at holde ferie.
  3. Løbende adgang til oplysninger – Lønmodtagere har mulighed for at overvåge og kontrollere deres opsparing og oplysninger. Dette kan gøres ved at logge ind på Borger.dk med deres MitID.

FerieKonto-systemet giver både arbejdsgivere og lønmodtagere en praktisk og struktureret måde at administrere og bruge feriepenge på. Det sikrer, at medarbejderne kan nyde godt af deres ferie med økonomisk lethed, samtidig med at arbejdsgiverne kan opfylde deres forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.