Fordringsliste

En fordringsliste er en opgørelse over samtlige anmeldte fordringer og krav i forbindelse med et konkurs- eller dødsbo. I forbindelse med et konkursbo er det konkursboets kurator, der udarbejder fordringslisten, mens det i forbindelse med et dødsbo er bobestyreren eller en advokat, der står for udarbejdelsen.

Hvad indeholder en fordringsliste?

Fordringslisten skal indeholde en detaljeret oversigt over alle anmeldte fordringer og krav, der findes. Listen skal også angive, om fordringen er godkendt, afvist eller betinget godkendt. Hertil skal det fremgå, hvorfor fordringen er afvist eller betinget. Fordringslisten skal blandt andet indeholde følgende oplysninger;

  • Navn på fordringshaveren (kreditor)
  • Beløb for hver enkelt fordring (fordringens størrelse)
  • Dokumentation for fordringen (juridiske dokumenter)

Formål

Formålet med fordringslisten er at give en oversigt over, hvilke krav og fordringer, der er anmeldt. Dermed kan man danne grundlag for prioriteringen og fordelingen af boets aktiver blandt fordringshaverne på en fair og ligelig måde. Fordringslisten sikrer også, at alle relevante fordringer behandles korrekt ved boets afvikling.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.