Fondsmæglerselskab

En finansiel institution, der fungerer som mellemmand mellem investorer og finansielle markeder. Et fondsmæglerselskab tilbyder en række investeringsmuligheder, herunder køb og salg af aktier, obligationer og andre værdipapirer på vegne af investorer.

Hvad er et fondsmæglerselskab?

Et fondsmæglerselskab er et selskab, der tilbyder en bred vifte af finansielle tjenester til sine kunder i forbindelse med handel og investering af værdipapirer. Fondsmæglerselskaber fungerer som mellemmænd mellem investorer og finansielle markeder, og yder følgende services;

 • Investeringsrådgivning
 • Porteføljeforvaltning
 • Handel med værdipapirer
 • Clearing og afvikling af transaktioner

I mange tilfælde tilbyder fondsmæglerselskaber også yderligere tjenester som børsintroduktioner, virksomhedsfinansiering og andre investeringsbanktjenester.

Hvilken lov regulerer Fondsmæglerselskaber?

Fondsmæglerselskaber reguleres i Danmark af Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter. Loven fastsætter de krav og betingelser, som fondsmæglerselskaber skal overholde for at kunne drive virksomhed, herunder krav til tilladelser og regulering, kapital- og likviditetskrav, rapporteringskrav og investeringsregler.

Ændringer i Fondsmæglerloven

Senest den 26. juni 2021 blev Fondsmæglerloven ændret og tilpasset den europæiske lovgivning om investeringsselskaber. Ændringerne i loven har primært til formål at forbedre beskyttelsen af investorer og øge gennemsigtigheden i finansielle transaktioner. De indeholder blandt andet;

 • Krav om mere omfattende rapportering af investeringsrisici.
 • Større fokus på at sikre kundernes bedste interesse.
 • Mere stringente krav til fondsmæglerselskabernes kapital og drift.

Ansøgning om tilladelse som fondsmæglerselskab

Hvis du ønsker at etablere et fondsmæglerselskab i Danmark, skal du søge om tilladelse fra Finanstilsynet. Ansøgningsprocessen indebærer;

 1. Udarbejdelse af ansøgningsmateriale – Først og fremmest skal udarbejde ansøgningsmaterialet, som skal indeholde en detaljeret beskrivelse af din virksomhed, dens aktiviteter, ledelse og organisering, samt eb beskrivelse af de risici, der er forbundet med din virksomhed.
 2. Indsendelse af ansøgning – Når du har udfyldt ansøgningsmaterialet, skal du indsende det til Finanstilsynet. Du kan indsende ansøgningen elektronisk via Finanstilsynets hjemmeside.
 3. Behandling af ansøgning – Finanstilsynet behandler din ansøgning og vurderer, om du opfylder krav og betingelser, der er fastsat i Fondsmæglerloven og andre relevante bekendtgørelser og reguleringer.
 4. Tilladelse til etablering og drift – Hvis Finanstilsynet vurderer, at du opfylder alle krav og betingelser, vil du blive tildelt en tilladelse til at drive virksomhed som fondsmæglerselskab i Danmark. Tilladelsen kan være betinget af visse krav og vilkår, som du skal overholde.

Ansøgningsprocessen kan være omfattende og tage tid, afhængigt af kompleksiteten af din virksomhed og ansøgningsmaterialet. Det er vigtigt at sørge for, at din ansøgning er omfattende, nøjagtig og indeholder nødvendige dokumenter som bilag. 

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.