Finansieringsplan

En finansieringsplan er en del af en forretningsplan og en oversigt over, hvordan en virksomhed har tænkt sig at finansiere sine aktiviteter og investeringer på kort og lang sigt. Denne plan kan omfatte forskellige finansieringskilder, såsom egenkapital, lån og investorer.

Formål

Formålet med en finansieringsplan er at sikre, at virksomheden har tilstrækkelige midler til at dække sine omkostninger og nå sine mål. Det er vigtigt at have en finansieringsplan, da den giver en forhåndsberegning og realistisk billede af de økonomiske omkostninger, der følger et projekt.

Hvad er en forretningsplan?

En forretningsplan omfatter normalt både en finansieringsplan og en beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, markedsanalyse, organisation og ledelse samt en plan for virksomhedens drift. Planen beskriver idéen bag et projekt, hvordan det ønskes udført eller udviklet, så virksomhedens opnår succes i udvikling og budget.  

Hvad bør en finansieringsplan indeholde?

En finansieringsplan er en plan, der beskriver, hvordan en virksomhed vil skaffe midler til at realisere sine forretningsmål og dække sine udgifter. En finansieringsplan bør indeholde følgende elementer;

  1. En beskrivelse af virksomhedens finansielle behov – Dette inkluderer en oversigt over virksomhedens omkostninger og investeringsbehov, herunder kapitaludgifter og driftsudgifter.
  2. En analyse af virksomhedens nuværende økonomiske situation – Dette inkluderer en vurdering af virksomhedens likviditet, overskud, gæld og andre finansielle forhold.
  3. En beskrivelse af finansieringskilderne – Dette inkluderer en oversigt over de forskellige finansieringskilder, som virksomheden vil benytte sig af, herunder egenkapital, lån, investorer og andre finansielle instrumenter.
  4. En prognose for indtægter og udgifter – Dette inkluderer en prognose for virksomhedens fremtidige indtægter og udgifter, samt en vurdering af, hvordan disse vil påvirke virksomhedens finansielle situation.
  5. En tidsplan for tilbagebetaling – Dette inkluderer en tidsplan for tilbagebetaling af lån eller andre finansieringskilder, samt en beskrivelse af, hvordan virksomheden vil håndtere eventuelle forsinkelser eller problemer i forbindelse med tilbagebetalingen.

Det er vigtigt at bemærke, at en finansieringsplan er forskellige fra en forretningsplan, selvom de er tæt forbundne. Mens en forretningsplan beskriver virksomhedens forretningsidé, målgruppe, produkter og tjenester, markedsanalyse og markedsføringsplan, beskriver en finansieringsplan specifikt, hvordan virksomheden vil skaffe de midler, den har brug for til at realisere sin forretningsplan.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.