Erstatningsfri regulering

Erstatningsfri regulering er en form for regulering, hvor en part (typisk reguleringsmyndigheden) fastsætter regler og standarder for en anden part (typisk en virksomhed eller enkeltperson). Dette gøres uden at pålægge den pågældende part ansvar eller pligt til at kompensere for eventuelle skader eller tab, som kan opstå som følge af overholdelse af reglerne.

Eksempel: Hvis en regulering medfører, at ejeren af privat ejendom ikke har juridisk grundlag for erstatning, kaldes det erstatningsfri regulering. Dette betyder, at selvom reguleringen måske indskrænker ejerens private ejendomsret, har ejeren ikke krav på erstatning for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af reguleringen.

Ekspropriation

Hvis der derimod er tale om en regulering, hvor ejeren er berettiget til erstatning, er der typisk tale om ekspropriation. Ekspropriation indebærer, at en offentlig myndighed (fx kommunen) tager ejendom i besiddelse, og at ejeren modtager erstatning for tabet af ejendommen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.