Erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en lidelse, der skyldes det arbejde man udfører. Det kan være en sygdom, der udvikler sig over tid, eller en skade, der opstår på grund af en enkeltstående begivenhed på arbejdspladsen.

Hvad er en erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom, der er opstået som følge af en arbejdsskade eller arbejdsrelateret lidelse. Sådan en sygdom kan opstå på grund af de fysiske, kemiske, biologiske eller psykologiske faktorer, som en person udsættes for på sin arbejdsplads, i arbejdstiden eller i relation til arbejde.

Nogle erhvervssygdomme er mere almindelige end andre, og nogle kan være mere alvorlige end andre. Nogle eksempler på erhvervssygdomme kan være;

  • Lungeproblemer
  • Høreskader
  • Hudsygdomme
  • Stress

Anmeldelse af erhvervssygdom

Hvis en person har mistanke om, at vedkommende har en erhvervssygdom, skal personen straks kontakte sin læge. Lægen vil kunne vurdere, om der er en sammenhæng mellem sygdommen og arbejdet. Arbejdsgiver skal ligeledes oplyses, hvorefter sygdommen skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. En anmeldelsesblanket skal udfyldes med følgende oplysninger;

  • Personoplysninger
  • Arbejdsopgaver
  • Sygdommens årsag
  • Omstændighederne omkring sygdommen

Regler for arbejdsskadeerstatning

Når en person kan bevise, at vedkommende har lidt tab på grund af sit arbejde, kan den skadelidte i nogle tilfælde være berettiget til arbejdsskadeerstatning. Erstatningen kan dække tab af erhvervsevne, varige mén, behandlingsudgifter og i visse tilfælde også tab af forsørger.

Beregning af arbejdsskadeerstatning

Arbejdsskadeerstatningen beregnes på baggrund af den erhvervssygdom, den skadelidte er påført, og den påvirkning lidelsen har på vedkommendes liv. Skaden skal føre til varig mén eller tab af arbejdsevnen, før man er berettiget til erstatning. Minimumsbetingelser for udbetaling af erstatning er;

  • Mindst 5 % skade for varigt mén
  • Mindst 15 % skade for tab af arbejdsevne

Læs mere om arbejdsskadeerstatning og erhvervssygdomme her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.