Emittent

Udtrykket emittent betegner en virksomhed eller organisation, der foretager emission på det finansielle marked. Emission er en proces, hvor et selskab udsteder nye værdipapirer, såsom aktier, obligationer eller andre børsnoterede værdipapirer til at opnå ny finansiering. Emittenten er den virksomhed, der udstedet nye aktier.