Emission

Emission er en proces, hvor virksomheder udsteder nye værdipapirer for at øge deres egenkapital og derved få adgang til ekstra finansiering.

Hvad er emission?

Emission er en proces, hvor et selskab eller en organisation udsteder nye værdipapirer til salg til investorer. Værdipapirerne kan være aktier, obligationer eller andre former for finansielle instrumenter. Når en virksomhed udsteder nye værdipapirer, øger det sin egenkapital og får adgang til ekstra finansiering.

Læs alt om forskellige typer af værdipapirer og børsnotering her.

Primær og sekundær emission

Der findes to typer af emission, herunder;

 • Primær emission – Når en virksomhed udsteder nye værdipapirer for første gang.
 • Sekundær emission – Når en virksomhed udsteder yderligere værdipapirer til salg (efter at den har gennemført en primær emission).

Eksempler

Der er mange virksomheder, der har anvendt emission for at øge deres egenkapital. Nogle af de mest kendte eksempler inkluderer følgende;

 1. Airbnb – Airbnb gennemførte sin første emission i 2020 og børsnoterede sine aktier i NASDAQ. Selskabet rejste 3.5 milliarder dollars gennem emissionen.
 2. Uber – Uber gennemførte sin første emission i 2019 og børsnoterede sine aktier på NYSE. Selskabet rejste 8.1 milliarder dollars gennem emissionen.
 3. FacebookFacebook gennemførte sin første emission i 2012 og børsnoterede sine aktier på NASDAQ. Selskabet rejste over 16 milliarder dollar gennem emissionen.
 4. Google – Google gennemførte sin første emission i 2004 og børsnoterede sine aktier på NASDAQ. Selskabet rejste 1.67 milliarder dollars gennem emissionen.
 5. Amazon – Amazon gennemførte sin første emission i 1997 og børsnoterede sine aktier på NASDAQ. Selskabet rejste 54 millioner dollars gennem emissionen.

Der er mange andre virksomheder, herunder danske virksomheder som Novo Nordisk, Carlsberg, Mærsk, Vestas mv., der har gennemført emissioner med succes over årene.

Hvad er formålet med emission?

Formålet med emission er at øge selskabets egenkapital og få adgang til ekstra finansiering. Udstedelsen af nye værdipapirer kan også give selskabet mulighed for at diversificere sin kapitalbase og øge sin tilgængelighed til kapitalmarkederne. Fordelene ved emission er blandt andet;

 • At selskabet kan bruge de nytilkomne penge til nye investeringer.
 • At selskabet kan udvide deres forretningsaktiviteter.
 • At selskabet tiltrækker nye investorer og øger derved likviditeten på markedet.

Overkurs ved emission

Når en virksomhed udsteder nye værdipapirer, kan der være en overkurs ved emission. Det betyder, at prisen på værdipapirerne i den nye emission er højere end prisen på virksomhedens eksisterende værdipapirer. Dette kan være et tegn på, at efterspørgslen på værdipapirerne er højere end tilbuddet.

Er der risici forbundet med udstedelse af nye aktier?

Der er en række risici forbundet med udstedelse af nye aktier. Nogle af de mest almindelige risici inkluderer;

 1. Dilution (udvanding) – Udstedelse af nye aktier medfører en dilution af de eksisterende aktieejers ejerandel i selskabet. Dette kan have en negativ indvirkning på aktiekursen og skade aktieejernes tillid til selskabet.
 2. Konkurrence om investorernes opmærksomhed – Ved udstedelse af nye aktier, stiger antallet af aktier på markedet, hvilket kan gøre det sværere for selskabet at tiltrække opmærksomheden fra investorer og skaffe nødvendige midler til fortsat vækst.
 3. Dårlige økonomiske betingelser – Udstedelse af nye aktier er ofte afhængig af den generelle økonomiske situation. Hvis økonomiske betingelser er dårlige, kan det blive svært for virksomheden at tiltrække investorer og opnå den ønskede kapital.
 4. Manglende tiltrækningskraft – Hvis selskabet har en historie med dårlige økonomiske resultater, lav indtjening eller andre negativiteter, kan det blive svært at tiltrække investorer og få nødvendige midler til udstedelse af nye aktier.
 5. Volatilitet i aktiekursen – Udstedelse af nye aktier kan have en midlertidig negativ indvirkning på aktiekursen, da investorerne måske vurderer den nye udstedelse som en form for desperation fra selskabets side.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.