Børsnoterede værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer er papirer, der er noteret på en fondsbørs. Værdipapirerne er køberens bevis for, at man har et ejerskab eller et tilgodehavende. Børsnoterede værdipapirer kan købes hos en bank eller platform, f.eks. Nordnet, men det kræver, at man har oprettet en konto hos den pågældende bank eller platform. Der findes flere forskellige typer af værdipapirer, herunder bl.a. aktier og obligationer.

Forskellige typer af værdipapirer

De forskellige typer af værdipapirer er blandt andet:

 • Aktier: Det er et børsnoteret værdipapir, hvor man køber en andel af et aktieselskab. Det giver ejeren (aktionæren) ret til at modtage udbytte samt at have indflydelse på ledelsen af selskabet, fordi ejeren af aktien må deltage og oftest stemme til selskabets generalforsamling. Du kan læse mere om aktier her.
 • Obligationer: Det er børsnoteret værdipapir, hvor man låner penge til dem, der udsteder obligationen. Ejeren har gennem obligationen ret til at modtage en rente (dvs. et fastsat beløb) fra udstederen af værdipapiret i en bestemt periode. Desuden er ejeren berettiget til at få pengene tilbage, når obligationen udløber.   
 • Anparts- og andelsselskaber: Det er selskaber, som ejes af medlemmerne. Det gør, at medlemmerne både har indflydelse på den ledelse, der er i selskabet, samt at medlemmerne er berettiget til udbytte fra selskabet. Du kan læse om anpartsselskaber her.
 • Investeringsforeninger: Det er et selskab, som foretager investeringer på vegne af sine medlemmer. Det er en samling af investorer, som har ansvaret for at føre tilsyn med medlemmernes investeringer og derigennem sikre, at medlemmerne ikke lider store tab. Det gøres blandt andet ved, at der foretages forskellige investeringer. Investeringerne kan blandt andet være i aktier, obligationer eller andre værdipapirer.

Værdien på børsnoterede værdipapirer – hvordan fastsættes det?

Når man skal fastsætte værdien på børsnoterede værdipapirer, er der en række faktorer, der kan lægges vægt på, herunder:

 • Selskabets økonomiske forhold
 • Generelle tendenser i markedet
 • Udviklingen i markedet
 • Politiske forhold
 • Øvrige økonomiske forhold

Fordele og ulemper ved at foretage investeringer i børsnoterede værdipapirer?

Der er både fordele og ulemper, når man vil investere i børsnoterede værdipapirer.

 • Fordel: Der er mulighed for højere afkast i modsætning til, at pengene står på ens bankkonto.
 • Ulempe: Risikoen for at tabe penge er højere ved børsnoterede værdipapirer i modsætning til investeringer i bank.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.