Emissionsinstitut

Et emissionsinstitut betegner en certificeret virksomhed, organisation eller institut (offentlig eller privat), der har til opgave at overvåge praktiske processer relateret til emission. Emission beskriver en proces, hvor en virksomhed udsteder nye værdipapirer (aktier, obligationer mv.) til at opnå ny finansiering. Emissionsinstitutter har blandt andet følgende opgaver:

  • Sørge for, at der er tilstrækkelig kapital til at dække omkostninger ved emissionen.
  • Sørge for, at investorerne har adgang til den nødvendige likviditet til at købe og sælge værdipapirerne.
  • Sikre, at der er tilstrækkelig information tilgængelig for investorerne, så de kan træffe informerede beslutninger.
  • Certificere værdipapirerne for at sikre, at de opfylder alle lovgivningsmæssige krav.
  • Overvåge emissionen for at sikre, at den foregår i overensstemmelse med gældende love og regler.

Det er Finanstilsynet, der certificerer emissionsinstitutter i Danmark.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.