Eksigibilitetsklausul

En eksigibilitetsklausul er et tillæg eller tillægsbestemmelse i en aftale eller kontrakt, der fastsætter, at visse betingelser skal være opfyldt, før en forpligtelse i kontrakten kan gøres gældende og blive tvangsfuldbyrdet. Parterne skal kun opfylde deres kontraktmæssige forpligtelser, hvis de opfylder specifikke betingelser, der er fastsat i eksigibilitetsklausulen.

Hvorfor anvendes eksigibilitetsklausuler?

Typsik er eksigibilitetsklausuler inkluderet i kontrakter for at beskytte en part mod potentiel økonomisk skade i tilfælde af modpartens svigt i henhold til kontrakten. Eksigibilitetsklausuler kan for eksempel fastsætte krav til tidsfrister for levering af varer eller betaling af en faktura.

Læs mere om eksigibilitet her eller former for eksigible domme her

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.