Eksigibilitet

Eksigibilitet betyder gennemtvingelig og referer til en afgørelse i retslig forstand, som en dømmende myndighed kan tvinge gennemført.

Hvad betyder eksigibilitet?

Eksigibilitet henviser til retten til at kræve, at en dom eller en afgørelse kan tvinges igennem med tvangsfuldbyrdelse, hvis den ikke overholdes frivilligt. Med andre ord betyder det, at afgørelsen er bindende og kan blive tvangsfuldbyrdet, hvis den pågældende person ikke opfylder sine forpligtelser.

Hvornår anvendes eksigibilitet?

Eksigibilitet anvendes ofte i forbindelse med retssager og afgørelser, hvor en part kan få ret til at kræve betaling eller handling fra den anden part. Hvis den anden part ikke overholder afgørelsen frivilligt, kan den vindende part bede retten om at tvangsfuldbyrde afgørelsen ved hjælp af Fogedretten.

Fogedretten

Fogedretten er den magtorgan eller domstol, der har ansvaret for at gennemføre tvangsfuldbyrdelse af afgørelser og domme. I praksis betyder det, at en kreditor kan benytte Fogedretten til at kræve sine penge tilbage fra en debitor.

Eksigibilitet og Fogedretten

Eksigibilitet dækker over, hvilke retshandlinger, som en foged kan udføre, mens Fogedretten er den retslige procedure, hvor en foged kan tage juridiske skridt og eksekvere (håndhæve) afgørelser. Fogedretten har et bredt udvalg af beføjelser, som omfatter alt fra;

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.