Eksigibel

Eksigibel er en juridisk betegnelse der stammer fra det franske retssystem. Termen betyder, at nogen kan håndhæves eller gennemføres af retten ved tvang.

Hvad er eksigibel?

Eksigibel betyder, at en gæld eller en fordring kan inddrives eller gennemtvinges ved hjælp af fogedretten. Når en person ikke betaler sin gæld, kan den person, der har en eksigibel fordring mod dem, retsligt gennemføre inddrivelse af denne gæld ved hjælp af fogedretten.

Hvordan kan eksigibel gennemtvinges?

I Danmark kan eksigibel gennemtvinges ved hjælp af enten inkasso eller fogedretten. Det er dog vigtigt at bemærke, at ikke alle typer gæld eller fordringer er eksigible, og der kan være særlige regler og bestemmelser, der gælder for, hvilke typer af gæld, der kan inddrives gennem fogedretten, og hvordan dette skal gøres.

Fogedretten

fogedretten er en del af domstolssystemet, der er ansvarlig for at håndhæve retsafgørelser, inklusive inddrivelse af gæld. Hvis en person har en eksigibel fordring mod en anden person, og den skyldige person ikke betaler sin gæld, kan fogedretten træffe foranstaltninger til at inddrive denne gæld.

Det kan fx ske ved at beslaglægge ejendom eller ved at tvinge den skyldige person til at betale.

Kan fogedretten hæve penge på min konto?

Ja, fogedretten kan hæve penge på din konto i Danmark i nogle tilfælde. fogedretten kan beslaglægge penge, der befinder sig på din konto, hvis du skylder en eksigibel gæld. Beslaglæggelsen kan gennemføres ved at sende en beslaglæggelsesmeddelelse til din bank med oplysninger om det skyldige beløb.

Der vil dog fastsættes en frist for betaling. Hvis du ikke betaler din gæld i løbet af denne periode, vil fogedretten begynde at hæve fra din konto. fogedretten vil typisk hæve det nødvendige beløb, så der stadig er penge tilbage på kontoen til dækning af dine løbende udgifter og eventuelle andre prioriteter, der er beskyttet af lovgivningen.

Inkasso

inkasso er en proces, hvor en tredjepart, såsom et inkassobureau prøver at få den skyldige person til at betale sin gæld frivilligt. Inkassobureauet kan kontakte den skyldige person om påmindelse af gælden og de konsekvenser, der kan følge, hvis gælden ikke betales.

Hvis den skyldige person fortsat ikke betaler, kan bureauet beslutte at gå videre til fogedretten for at få hjælp til at gennemføre inddrivelsen.

Hvilke typer domme er eksigible?

fogedretten kan kun gennemtvinge en begrænset række af domme. Eksigible domme er blandt andet følgende;

  1. Afgørelser om pengebetaling
  2. Beslutninger om overdragelse af varer
  3. Regler for lejeforhold
  4. Beslutninger om brugsrettigheder
  5. Familieretlige afgørelser
  6. Erhvervsretlige afgørelser

Der kan også være andre typer af beslutninger, som fogedretten har mulighed for at gennemtvinge, såsom afgørelser fra skatte-, told- og afgiftsmyndigheder.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.