Ejerpant

Ejerpant referer til en prioritetsplads i prioritetsrækkefølgen for panteretligheder i en ejendom, der tilhører ejeren af ejendommen. Det opstår, når en tidligere tinglyst panteret ophører, uden at de efterstående panterettigheder rykker op i prioritetsrækkefølgen. Ejeren kan derefter vælge at udnytte den ledige plads til at skifte nye panterettigheder med sikkerhed i ejendommen, fx ved at oprette et pantebrev eller et ejerpantebrev som sikkerhed for et lån.

Det er vigtigt at bemærke, at ejerpant ikke er en decideret panteret, men en ledig plads i prioritetsordenen, som ejeren kan benytte sig af til et lån.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.