Ejerpant

Ejerpant referer til en prioritetsplads i prioritetsrækkefølgen for panteretligheder i en ejendom, der tilhører ejeren af ejendommen. Det opstår, når en tidligere tinglyst panteret ophører, uden at de efterstående panterettigheder rykker op i prioritetsrækkefølgen. Ejeren kan derefter vælge at udnytte den ledige plads til at skifte nye panterettigheder med sikkerhed i ejendommen, fx ved at oprette et pantebrev eller et ejerpantebrev som sikkerhed for et lån.

Det er vigtigt at bemærke, at ejerpant ikke er en decideret panteret, men en ledig plads i prioritetsordenen, som ejeren kan benytte sig af til et lån.