Efterligning

Efterligning i juridisk forstand referer til en ulovlig kopi af et produkt eller en tjeneste, som er beskyttet af en eller anden form for immaterialretlig rettighed (f.eks. patent, varemærke eller ophavsret). Efterligninger er ofte ulovlige, fordi de kan skade den oprindelige rettighedshaver uretfærdig konkurrence.

Erstatningskrav

Hvis en person efterligner et produkt eller en tjeneste, der er beskyttet af en immateriel rettighed, kan rettighedshaveren være berettiget til at søge erstatning og få forbud mod efterligningen. Erstatningen vil blive udmålt på baggrund af det faktiske afsætningstab, markedsforstyrrelse og andre tab som følge af krænkelsen.

Hvorfor er efterligning ulovligt?

Efterligning kan udgøre unfair konkurrence, da det kan være svært for kunderne at skelne mellem to produkter eller tjenesteydelser. Netop dette vil skade det originale produkts salg og omdømme. Det kan også være, at produktet drager nytte af det originale produkts renommé eller markedsposition.

Hvilke love regulerer reglerne om efterligning?

I Danmark findes der regler om efterligning i følgende love;

  • Markedsføringsloven – Loven beskytter mod unfair konkurrence og fastsætter regler for, hvordan virksomheder må markedsføre deres produkter og tjenesteydelser.
  • Patentloven – Loven beskytter mod patenter, dvs. retten til at udnytte en opfindelse eksklusivt.
  • Ophavsretsloven – Loven beskytter retten til at være opfinder eller skaber af et kunstværk, fx en bog, et maleri, en sang mv.
  • Varemærkeloven – Loven beskytter retten til at bruge et varemærke, dvs. et navn, ord, billede eller en kombination heraf, der adskiller et produkt eller en tjenesteydelse fra andres.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.