Edinburgh-aftalen

Edinburgh-aftalen, også kendt som Maastricht-protokollen er en folkeretlig aftale, der blev indgået i 1992 som en del af de forhandlinger, der førte frem til Maastricht-traktaten. Aftalen gælder for de lande, der ønskede at være med i Den Europæiske Union (EU), men som ikke ønskede at være med i det fælles valutaprojekt, der senere blev til euroen.

Edinburgh-aftalen og Danmarks placering

Ved folkeafstemning havde danskerne allerede takket nej til en fælles valutamønt, derfor blev traktaten underskrevet med forbehold. For Danmark betød aftalen, at landet kunne blive medlem at EU, men stadig beholde den danske krone som valuta.

De fire danske forbehold i Edinburgh-aftalen

Som en del af Edinburgh-aftalen havde Danmark fire forbehold, der skulle sikre, at landet ikke ville blive påvirket negativt af EU´s fælles politikker. Disse forbehold omfattede;

  1. Forbeholdet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – Danmark ville ikke være bundet af EU´s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og ville fortsat have sin egen beslutningsret.
  2. Forbeholdet om det indre marked – Danmark ville ikke være bundet af EU`s regler om fri bevægelighed for arbejdskraft, kapital og varer ville fortsat have sin egen lovgivning på området.
  3. Forbeholdet om Schengen-samarbejdet – Danmark ville ikke være bundet af EU´s Schengen-samarbejde om fjernelse af grænsekontroller inden for EU og ville fortsat have sin egen lovgivning om indrejse og ophold for udlændinge.
  4. Forbeholdet om den fælles europæiske centralbank – Danmark ville ikke være bundet af EU´s fælles europæiske centralbank og ville fortsat have sin egen centralbank.

Delvis afskaffelse af forbehold

Ved en folkeafstemning i 2022 blev forbeholdet om forsvaret afskaffet. Det betyder, at Danmark i dag er underlagt en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Ved EU´s fælles beslutning om at støtte et land enten økonomisk eller militært, vil Danmark være forpligtet til at deltage i denne beslutning.

De øvrige forbehold

I 2000 blev der endnu engang afholdt en folkeafstemning i Danmark om afskaffelse af forbeholdene, men afstemningen resulterede i et nej. Derfor er de øvrige forbehold stadig gældende. Danmark er stadig ikke en del af euroen, asyl- og indvandrerpolitikken eller Schengen-samarbejdet.

Du kan gå i dybden med Edinburgh-aftalen her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.