Debitorskifte

Et debitorskifte er en betegnelse for, at en gæld bliver overdraget fra den oprindelige skyldner til en anden person. Den anden person vil i stedet blive skyldneren, fordi vedkommende overtager gældsforpligtelsen overfor den pågældende kreditor. Et debitorskifte forekommer typisk ved ejendomshandler.

Debitorskifte ved ejendomshandler

Det er normalt, at der kommer et debitorskifte, når man køber en bolig, medmindre ejerpantebrevet bliver indfriet ved salget. Et ejerpantebrev er nemlig typisk stillet som sikkerhed for et lån, og hvis lånet ikke bliver indfriet, vil den nye køber overtage gældsforpligtelsen. Det vil sige, at køberen bliver debitor i det eksisterende lån. Det indebærer, at ejerpantebrevet bliver overført fra den tidligere ejer til den nye ejer.

Krav til debitorskifte

Der er to krav til et debitorskifte. For det første skal kreditoren skal give samtykke til debitorskiftet. Det er med til at sikre, at kreditoren ikke bliver stillet dårligere, f.eks. hvis den nye ejer har en dårligere betalingsevne. Godkendelsen er altså til for, at kreditoren kan være sikker på at få sine penge tilbage. For det andet skal begge parter underskrive debitorskiftet.

Tinglysning af debitorskifte

Det er et krav, at ejerpantebrev bliver tinglyst. Aftalen skal altså være registreret hos Tinglysningsretten for at være juridisk gyldigt. I 2024 koster tinglysningen af et ejerpantebrev 1.825 kr. i tinglysningsafgift. Der skal også betales en stempelafgift, som udgør 1,45% af størrelsen på pantebrevet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.