Datio solvendi causa

Datio solvendi causa er en latinsk term, der referer til en form for overdragelse i et skyldnerforhold.  Erhververen (Kreditor) ønsker at opnå dækning for et krav ved at benytte sig af et dokument, f.eks. en check. Dokumentet er modtaget af skyldner (debitor).

Eksempel: Kreditor Søren modtager en check fra debitor Jens i erstatning for gælden på 10.000 kr.  Søren indløser checken, og gælden opløses, da den nu er betalt.

Hvornår kan datio solvendi causa anvendes?

Datio solvendi causa kun kan anvendes, hvis dokumentet dækker betalingskravet. Erhververen kan forsøge at få dækket sit krav ved at benytte dokumentet, men hvis det ikke lykkes, vil dokumentet falde tilbage på det tilgrundliggende skyldsforhold.

Eksempel: Kreditor Søren modtager en check fra debitor Jens i erstatning for gælden på 10.000 kr.  Søren forsøger at indløse checken, men der er ingen dækning på checken. I dette tilfælde vil erhververen fortsat have mulighed for at gøre krav på dækning af gælden på den oprindelige måde ved at kræve betaling i form af penge.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.