Check

En check er et betalingsmiddel i form af et dokument, som angiver et beløb, der skal betales af checkens udsteder. Udstederen anmoder dermed et pengeinstitut om, at der skal ske en udbetaling på en nærmere bestemt sum af penge til checkens modtager. Checken skal være i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af checkloven. 

En check er dog efterhånden blevet afløst af andre betalingsmidler. 

Hvornår kan man anvende en check?

Man kan anvende en check som betalingsmiddel, hvis checkens udsteder er berettiget til at råde over et beløb; enten som indestående eller trækningsret (f.eks. kassekredit).

Hvad skal en check indeholde?

Der er krav til, hvad en check skal indeholde for, at den kan blive udbetalt, herunder:

  • Indeholde betegnelsen ”check”
  • Indeholde en ubetinget anmodning om, at checksummen skal udbetales
  • Indeholde dagen, hvorpå checken er udstedt
  • Indeholde navnet på checkens udsteder – altså vedkommende, der skal betale
  • Underskrift af checkens udsteder  

Hvordan bliver en check udbetalt?

En check udbetales ved, at den skal forevises, samt at checken normalvis skal blive præsteret inden for 20 dage. I den situation, hvor checken forevises til betaling, bliver checkudstederens konto debiteret, medmindre der er sket en tilbagekaldelse.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.